NO*Keylakatt Fiona og Damman Amur Maximus

Fiona fødte sitt første kull den 13/09-2017 og det ble fem stykker. To jenter og tre gutter.

De fikk navnene Josie, Jolene, Julien, Jaq og Justus.

Jolene og Julien går videre til avl og Josie beholder vi til videre avl.